ISPARTA
LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ
- D U Y U R U L A R -

> 30 Eylül 2009 Tarihinde Selanik Gezimiz Başlayacaktır. Gezilerimiz Aydın, İzmir, Çanakkale, Selaniğe Giriş, Grebene, Kastorya olmak üzere 5 (Beş) Gün sürecektir.