ISPARTA
LOZAN MÜBADİLLERİ DERNEĞİ
- D U Y U R U L A R -

> Isparta Lozan Mübadilleri Derneği Olağan Kongresi 16/12/2018 Pazar günü saat 14:00 de Emre Mahallesi belediye sosyal tesisleri dernek binasında aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda 23/12/2018 Pazar günü 14:00 de gündemdeki konuları çoğunluk aranmaksızın yapacaktır. Kongremize bütün üyelerimiz ve vatandaşlarımız davetlidir.
1.Yoklama ve Açılış
2.Saygı duruşu ve İstiklal marşı
3.Divan seçimi
4.Faliyet raporlarının okunması
5.Mali raporların okunması
6.Konuşmalar
7.Seçimler
8.Dilek ve temenniler.
> 30 Eylül 2009 Tarihinde Selanik Gezimiz Başlayacaktır. Gezilerimiz Aydın, İzmir, Çanakkale, Selaniğe Giriş, Grebene, Kastorya olmak üzere 5 (Beş) Gün sürecektir.